Introductie Meldplicht datalekken

Voor organisaties waar gegevens van personen worden verwerkt kan een datalek grote gevolgen hebben. Als gegevens op straat komen te liggen of kwijtraken kan dit niet alleen schadelijk zijn voor de reputatie van een organisatie, maar ook voor de personen van wie gegevens zijn gelekt. In 2017 zijn er 10.000 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een datalek moet direct worden gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en soms ook bij de personen om wie het gaat, als hun privacy is aangetast. Dit programma gaat in op de meldplicht, hoe een datalek voorkomen kan worden én wat er gedaan moet worden als er wél een datalek is. De afdelingen ICT, Klantcontact of HRM kunnen dit programma volgen om precies te weten wat een datalek is en wat zij moeten doen als zij een datalek signaleren. 

In de module Privacy Basics gaan we in op het begrip privacy en wordt ingegaan op de privacy principes. Privacy Basics is speciaal opgesteld voor medewerkers die de basis moeten kennen van de AVG. Zij komen niet dagelijks in contact met deze wetgeving, maar het is wel verstandig dat zij de basisprincipes van de AVG begrijpen. 

Het programma Privacy Awareness is gericht op medewerkers die regelmatig in aanraking komen met persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de afdeling klantcontact, marketing & sales, ICT of HRM. Zij moeten de basisprincipes van de AVG kennen én weten wat de verplichtingen zijn van organisaties onder de privacy wetgeving en hier juist naar kunnen handelen. 

In veel gevallen worden datalekken veroorzaakt door onzorgvuldig handelen of nalatigheid van medewerkers. Het meest gemelde datalek in 2017 bij de Autoriteit Persoonsgegevens was het toezenden van gevoelige data aan de verkeerde ontvanger. Het doel van het programma Security Awareness is het verhogen van het bewustzijn van de risico's en positief beïnvloeden van het handelen.

Het programma Introductie Meldplicht datalekken 2018 bestaat uit 3 modules.

Meldplicht Datalekken en beveiliging

Wat is een datalek en wanneer melden?

Hoe een datalek melden?

Geschikt voor: Afdelingen zoals ICT, klantcontact of HRM.

Bekijk hier onze andere programma's

Met de Privacy E-learning Suite haalt u alle benodigde kennis in huis om bij de functie passende bewustwordingsprogramma’s te bieden.

Privacy Basics 2018

Een korte, laagdrempelige introductie tot het privacyrecht. Geschikt voor medewerkers voor wie het belangrijk is basiskennis te hebben van rechten en plichten uit de AVG.

Privacy Awareness 2018

Een compact programma gericht op bewustwording van alle medewerkers van uw organisatie van de rechten en plichten uit de AVG. Dit programma is ook in het Engels beschikbaar.

Security Awareness 2018

Het programma ‘Security Awareness’ behandelt actuele databeveiligingsrisico's uit de praktijk en welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen om het risico te beperken dat jou dit ook overkomt. Het programma is geschikt voor alle medewerkers die toegang hebben tot systemen met persoonsgegevens en bedrijfsinformatie.  

Heeft u interesse voor de Privacy E-learning Suite van Weetwatjezegt.nl of wilt u meer informatie?

Vul het contactformulier in en een van onze consultants neemt contact met u op!

Jim Verschelden

Privacy Consultant
* Weetwatjezegt verwerkt uw gegevens om u te informeren over onze e-learning diensten. Ook verwerken wij uw gegevens om te vertellen over onze overige dienstverlening en actualiteiten op het gebied van privacy compliance. Als u deze informatie niet wilt ontvangen stuur dan een mail naar info@weetwatjezegt.nl